چطور با بهتر کردن حافظه‌ام، برنامه نویس بهتری شدم

چطور با بهتر کردن حافظه‌ام، برنامه نویس بهتری شدم
«تکرار فاصله‌دار» تکنیکی برای بهبود حافظه است که خیلی‌ها با آن آشنا نی...