چرا فریلنسری آنطور که همه فکر می‌کنند رویایی نیست؟

چرا فریلنسری آنطور که همه فکر می‌کنند رویایی نیست؟
فریلنسر بودن مزیت‌های زیادی نسبت به کارمندی دارد، اما دردسرهایش هم کم...