بدترین باگ‌های تاریخ کامپیوتر: از دست رفتن ۴۶۰ میلیون دلار در ۴۵ دقیقه

بدترین باگ‌های تاریخ کامپیوتر: از دست رفتن ۴۶۰ میلیون دلار در ۴۵ دقیقه
یک باگ برنامه‌نویسی در الگوریتم‌های خرید و فروش سهام سرمایه‌گذاری نایت...