چطور با توجه به جزئیات، شرلوک هولمز باگ‌یابی شویم

چطور با توجه به جزئیات، شرلوک هولمز باگ‌یابی شویم
مروری بر باگ‌های رایجی که در فرآیند توسعه نرم‌افزار با آن‌ها مواجه می‌...