آشنایی با ذن پایتون: ۱۹ دستورالعمل برای کدنویسی بهتر

آشنایی با ذن پایتون: ۱۹ دستورالعمل برای کدنویسی بهتر
ذن پایتون مجموعه‌ای از چند توصیه ساده اما کاربردی برای توسعه بهتر برنا...