بدترین باگ‌های تاریخ کامپیوتر: انفجار موشک ۳۷۰ میلیون دلاری

بدترین باگ‌های تاریخ کامپیوتر: انفجار موشک ۳۷۰ میلیون دلاری
در سال ۱۹۹۶، موشک آریان ۵، تنها ۳۹ ثانیه بعد از لانچ و در ارتفاع ۴ کیل...