کوئرای ۹۸؛ دوست داشتیم شما و بقیه برنامه‌نویس‌ها هم بدونید...

کوئرای ۹۸؛ دوست داشتیم شما و بقیه برنامه‌نویس‌ها هم بدونید...
گزارشی خواندنی از اتفاقات جذابی که در سال ۹۸ در کوئرا و فضای برنامه‌نو...